1. Vaikai iki 12 m. amžiaus, 2021.12.01 – 2021.12.24 prekybos miestelio „Urmas“ raudonajame pasaže esančiame „Kalėdiniame pašte“ gali parašyti laišką Kalėdų Seneliui apie savo atliktus gerus darbus. Jei vaikas dar nemoka rašyti, už jį laišką gali parašyti tėvai/globėjai. Įmetę šį laišką į specialią „Kalėdinio pašto“ dėžę, vaikai gali gauti Kalėdų Senelio atsakymą su dovanėle.

2. Laiške BŪTINA nurodyti tėvų/globėjų mobilaus telefono numerį. Jūsų pateikta kontaktinė informacija bus naudojama tik išsiųsti trumpąją SMS žinutę dėl Kalėdų Senelio laiško atsiėmimo.

3. Vienas vaikas gali parašyti tik vieną laišką per visą gruodžio mėnesį.

4. Vaiko parašytame laiške nurodytu tėvų/globėjų mobilaus telefono numeriu išsiunčiama SMS žinutė su kvietimu atvykti į prekybos miestelio „Urmas“ „Kalėdinį paštą“ atsiimti laiško nuo Kalėdų Senelio. Šį laišką galima atsiimti „Urmo“ raudonajame pasaže esančiame „Kalėdinio pašto“ namelyje šiomis dienomis bei valandomis:

  • Gruodžio 11, 12, d. 9:30-15:00 val.
  • Gruodžio 18, 19 d. 9:30-15:00 val.
  • Gruodžio 23 d. 9:30-15:00 val.
  • Gruodžio 27 d. 10:00-14:00 val.

5. Laišką nuo Kalėdų Senelio gali atsiimti vaikas lydymas suaugusio asmens.

6. Atvykus atsiimti Kalėdų Senelio laiško BŪTINA parodyti gautą SMS žinutę su kvietimu. Su viena SMS galima atsiimti tik vieną laišką.

7. Jei laiške nurodyti neteisingi kontaktiniai duomenys (mobilaus telefono Nr.) arba asmuo neatvyko atsiimti laiško nuo Kalėdų Senelio nustatytais terminais, asmuo netenka teisės gauti laišką nuo Kalėdų Senelio.

8. Išlaidos, susijusios su laiško nuo Kalėdų Senelio atsiėmimu, neatlyginamos.

9. Parašydami laišką Kalėdų Seneliui ir jame pateikdami savo kontaktinę informaciją, asmenys sutinka laikytis nurodytų „Kalėdinio pašto“ taisyklių ir organizatorių sprendimų.

10. Organizatoriai pasilieka teisę keisti „Kalėdinio pašto“ taisykles ir įsipareigoja iš anksto apie tai paskelbti interneto svetainėje www.urmas.net.

11. „Kalėdinį paštą“ organizuoja UAB „Monartus“. Tel. Nr. +370 605 41630 El. p. info@monartus.com.